Bugun...


Kemal Çalışkan


facebook-paylasPTA için açılan 320.000 MT tarife kontenjanının dağıtımına başlandı
Tarih: 24-10-2015 00:38:00 Güncelleme: 24-10-2015 01:06:00


TEREFTALİK ASİT İTHALATINDA AÇILAN 320.000 MT TARİFE KONTENJANININ  DAĞITIMINA BAŞLANDI

 

 

28 Ağustos 2015 tarihli  29459 ( 3. Mükerrer ) sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Tebliğ ile  29.17.36.00.00.11 Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonunda yer alan  Tereftalik Asit ithalatı için açılan tarife kontenjanının dağıtımına başlandı .

 

 

 

Tarife kontenjanı sadece söz konusu ürünü üretimlerinde girdi olarak kullanan firmalara dağıtılacaktır.

 

 

Tarife kontenjanından faydalanabilmek için, sanayicilerin bu  Tebliğin yayımı tarihinden itibaren on (10) iş günü içerisinde,  eklerde yer alan belgeleri tam ve eksiksiz olarak düzenleyerek Ekonomi Bakanlığı’na müracaat etmeleri gerekmektedir.

 

 

 

Bir başvuruda ancak bir ithal lisansı talep edilebilecektir.

 

 

 

Başvuruda sunulan bilgi ve belgelerde tutarsızlık olduğu durumlarda ve/veya eksik yapılan başvurularda söz konusu tutarsızlığın veya eksikliğin başvuru süresi içerisinde giderilmesi gerekmektedir. Aksi takdirde başvuru değerlendirmeye alınmayacaktır.

 

 

 

Başvuruların değerlendirilmesinde, Bakanlıkça genel evrak giriş tarihi dikkate alınacaktır.

 

 

 

Dağıtım aşağıdaki kriterler göz önüne alınarak yapılacaktır.

 

 

 

Başvuruda bulunan firmanın ;

 Söz konusu ürünü üretimde girdi olarak kullanması

    2013,2014 ve 2015 yılının ilk altı ayına ait ithalatları
    2013,2014 ve 2015 yılının ilk altı ayına ait üretim kapasitesi
    2013,2014 ve 2015 yılının ilk altı ayına ait üretimi
    2013,2014 ve 2015 yılının ilk altı ayına ait Tereftalik asit ( PTA ) tüketim kapasitesi
    2013,2014 ve 2015 yılının ilk altı ayına ait Tereftalik asit ( PTA ) fiili sarfiyatı
    2013,2014 ve 2015 yılının ilk altı ayına ait istihdamı
    2013,2014 ve 2015 yılının ilk altı ayına ait ödenen tahakkuk eden vergileri

 

 

 

Başvurusu kabul edilen firmalara Ekonomi Bakanlığınca belirlenen oranlarda   ithal lisansları düzenlenecek ve ithalatlar bu lisanslar süresinde dahilinde ve limitinde  yapılacaktır.

 

 

 

İlgili Resmi gazeteye ve eklerine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz .

 

 

 

http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/08/20150828m3.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/08/20150828m3.htm

YAZARIN DİĞER YAZILARI

YUKARI