Bugun...


Kemal Çalışkan


facebook-paylasMalezya Menşei Belgelerinin Vizesi Hakkında (Önemli!)
Tarih: 10-07-2017 16:34:00 Güncelleme: 10-07-2017 16:34:00


09 Temmuz 2017 Tarihli 30119 sayılı Resmi Gazete'de Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan Türkiye - Malezya Serbest Ticaret Anlaşması çerçevesindeki Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile bazı maddelerde düzeltmeler ve eklemeler yapılmıştır.

 

 

ilgili maddelere iki ekleme yapılmıştır.

 

 

1 - Önceki madde metinlerinde; Sadece, Gümrük idareleri ve Resmi Makamların mührü ibaresi geçerken yanına "veya kaşe" ibaresi eklenmiştir.

 

 

2 - Önceki madde metinlerinde; Yapılan onay işlemlerinin mühür ile sonuçlandırılacağı belirtilirken maddeye "işlemi gerçekleştiren personele ait kaşeyi basarak, tarih ve imza atmak suretiyle vize işlemini tamamlar.” ibaresi eklenmiştir.

 

 

Buna göre; Bundan  sonra Malezya dan yapılacak ithalatlarda, Menşe belgelerinin vizelerinin geçerli olabilmesi  için  Gümrük  idaresinin  mührü ile birlikte  işlemi  yapan  personelin  kaşe  ve  imzası  da aranacaktır.!

 

 

Malezya  menşeili  ürünleri  ithal  edenlerin  sorun  yaşamamaları  adına  bu  konuya  dikkat  etmeleri gerekmektedir.!

 

 

Düzeltme/ekleme yapılan maddeleri koyu olarak aşağıda bulabilirsiniz.

 

 

Menşe Belgesinin vize edilmesi

 

 

MADDE 24

 

“(4) Gümrük idareleri, Menşe Belgesindeki (11) numaralı vize kutusuna; gümrük beyannamesinin tarihi, sayısı ve gümrük idaresinin açık posta adresini, yazı makinesi veya mürekkepli kalemle ve matbaa harfleriyle okunabilecek şekilde olmasına özen göstererek yazar ve idarenin okunabilir mührü veya kaşesi ile işlemi gerçekleştiren personele ait kaşeyi basarak, tarih ve imza atmak suretiyle vize işlemini tamamlar.” (09.07.2017 tarihli 30119 sayılı R.G. ile değişik.)

 

 

Karşılıklı yardım

 

 

MADDE 38 – “(1) Her bir Taraf ülke, Menşe Belgesini düzenleyecek ve menşe ispat belgelerini kontrol edecek kendi Yetkili Makamlarının isimleri ve adresleri konusunda diğer Taraf ülkeyi bilgilendirir ve söz konusu makamlar tarafından kullanılacak resmî mühürleri veya kaşeleri temin eder. İsim, adres, imza örnekleri veya resmî mühürler veya kaşelerdeki değişiklikler aynı şekilde ivedilikle bildirilir.” (09.07.2017  tarihli  30119 sayılı R.G. ile değişik.)

 

 

Sonradan kontrol işlemleri

 

 

MADDE  40 – “(3) Kontrol talebinde bulunulan yer ve tarih belirtilip imzalanır ve mühür veya kaşe ile işlemi gerçekleştiren görevliye ait kaşe uygulanmak suretiyle onaylanır.” (09.07.2017 tarihli 30119 sayılı R.G. ile değişik.)

 

 

Sonradan kontrol talebinin incelenmesi

 

 

MADDE  41 – “c) İmzalanır ve okunabilir mühür veya kaşe ile işlemi gerçekleştiren görevliye ait kaşe uygulanmak suretiyle onaylanır.” (09.07.2017 tarihli 30119 sayılı R.G. ile değişik.)

 

 

Selamlar/Saygılar.

YAZARIN DİĞER YAZILARI

YUKARI