Bugun...


Kemal Çalışkan


facebook-paylas2017/08 Sayılı polistirene gözetim tebliği
Tarih: 30-05-2017 12:05:00 Güncelleme: 01-06-2017 12:10:00


28.05.2017 tarihli ve 30079 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2017/8 Sayılı Tebliğ ile 3903.19.00.00.00  GTİP’lu (GPPS, HIPS) polistirene gözetim geldi.

 

1 - Bu tebliğe göre kıymeti Brüt/MT 1300 USD'nin altında olan ithalatlarda gözetim belgesi aranacaktır.

 

2 - İthalatçıların gözetim belgesi alabilmesi için tebliğ eki belgeler ile birlikte İthalat Genel Müdürlüğü'ne başvurması gerekmektedir.

 

3 - İran menşeli Polistiren ithalatında gözetim hakkındaki 2009/2 sayılı Tebliğ yürürlükten kaldırılmıştır.

 

4 - Bu tebliğ yayım tarihini takip eden 30. gün yürürlüğe girer.

 

Yukarıdaki bilgilerden yola çıkarak kısaca özetlemek gerekirse;

 

1 - Ülke farkı gözetilmeksizin yapılacak ithalatlarda eşyanızın Brüt/MT u 1300 USD altında kalırsa gözetim belgesi alınması gerekecektir.

 

Eğer ithalatçı belge almadan ithalat yapmayı isterse 2016/18 sayılı ( Kıymet kriterli gözetim uygulaması konulu ) tebliğe göre ithal eşyasının kıymetini bu tebliğde belirtilen 1300 USD/BrütMT rakamına ulaştırmak zorundadır.

 

Örneğin : 4 Konteyner 99 MT/Net 102 MT/Brüt Polistiren ( GPPS veya HIPS ) ithal etmek istiyorsunuz ve eşyanızın satış bedeli 1200 USD/MT

 

102 MT/Brüt x 1300 USD = 132,600 USD ( Gözetim Rakamı)

 

99 MT/Net x 1200 USD = 118,800 USD ( Fatura Bedeliniz)

 

132,600 USD ( Gözetim Rakamı ) - 118,800 USD ( Fatura Tutarı ) = 13,800 USD' lik

bir tutar Gümrük Beyannamenizde belirtilecek ve bu rakam üzerinden varsa Gümrük Vergisi + KDV , Gümrük Vergisi yoksa sadece bu rakama isabet eden KDV tahsil edilecektir.

 

2 - Gözetim Belgesi alınabilmesi için gerekli belge ve formlar, tebliğ ekinde yer almaktadır. Ancak inceleyebildiğim kadarıyla bu formların içerisinde ihracatçıdan/üreticiden temin etmeniz gereken ; ihracatçının/üreticinin ekonomik kayıtları ,eşya girdi miktarları , bu girdilerin tutarları vb. maliyet hesaplamaları bulunmaktadır.

 

Bununla birlikte öncelikle , bu formlarda verilen bilgilerin doğruluğu ihracatçı ülkedeki Resmi bir kurum tarafından onaylanacak , akabinde bu formları onaylayan kurum yetkilisinin imzası Türk konsolosluğu tarafından onaylanacaktır.

 

3 - 2009/2 sayılı İran menşeili polistiren için hala uygulamada olan gözetim tebliği bu tebliğ ile birlikte yürürlükten kaldırılmıştır. ( İran menşeili Polistiren için gözetim belgesi sadece kapasite raporunda kullanımını ve oranlarını ispatlayan sanayicilere verilmekteydi. )

 

Ancak bu tebliğin yürürlüğe giriş tarihi olan 27.06.2017 tarihine kadar yürürlükte kalacaktır.

 

4 - "Bu tebliğ yayım tarihini takip eden 30. gün yürürlüğe girer" ibaresinden yola çıkılarak tebliğin yürürlüğe giriş tarihi 27.06.2017 dir.

 

ilgili Resmi Gazeteye aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

 

http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/05/20170528.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/05/20170528.htm

 

Saygılarımla.

YAZARIN DİĞER YAZILARI

YUKARI