Bugun...


Kemal Çalışkan


facebook-paylasTürkiye - Singapur Serbest Ticaret Anlaşması yürürlüğe girdi
Tarih: 02-10-2017 19:54:00 Güncelleme: 02-10-2017 19:54:00


1 Ekim 2017 tarihli 30197 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Yönetmelikle, Türkiye - Singapur arasındaki STA yürürlüğe girmiş oldu.             

 

 

Yönetmeliğin, sevkiyat halindeki veya antrepolardaki eşyalar ile ilgili 32. Maddesine istinaden:
 

 

“Anlaşma kapsamında bu Yönetmelik hükümlerine uygun olan ve bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte transit halinde olan ya da taraf ülkelerde antrepolarda veya serbest bölgelerde geçici depolanan eşyaya, ithalatçı ülkenin yetkili makamına söz konusu tarihten itibaren on iki ay içinde, eşyanın 16ncı madde hükümleri çerçevesinde doğrudan nakledilmiş olduğunu gösteren belgelerle beraber, sonradan düzenlenmiş bir menşe beyanının sunulması kaydıyla, bu Yönetmelik hükümleri tatbik edilebilir.”         

 

 

Aşağıdaki ürünlerin Gümrük Vergisi oranı, İthalat Rejim Kararına Ek Karar Resmi Gazetede yayımlandığında %6,5’tan %5,7’e indirilecektir.

 

 

Anlaşmaya dair 16 Ağustos tarihli detay yazımıza buradan ulaşabilirsiniz.

 

AS Kodu Tanım Temel Oran Muamele Kategorisi
3901.10.90.00.11 Alçak Yoğunluklu Polietilen 6,5 7
3901.20.90.00.11 Yüksek Yoğunluklu Polietilen 6,5 7
3902.10.00.00.11 Polipropilen Kompaundları 6,5 7
3902.10.00.00.19 Diğerleri (PPH) 6,5 7
3903.11.00.00.00 Genleşebilen (EPS) 6,5 7
3903.19.00.00.00 Diğerleri (PS"HIPS/GPPS") 6,5 7
3903.20.00.00.00 Stiren-akrilonitril (SAN) kopolimerleri 6,5 7
3903.30.00.00.00 Akrilonitril-butadien-stiren (ABS) kopolimerleri 6,5 7
3903.90.90.00.00 Diğerleri  6,5 7
3904.10.00.00.19 Diğerleri (S-PVC) 6,5 7

 

 

01.10.2017 tarihli resmi gazete için tıklayınız.

YAZARIN DİĞER YAZILARI

YUKARI