İKMİB’den yeni açıklama

  İKMİB’den yeni açıklama
   Poex

   Kuruluş ve faaliyetlerine ilişkin tartışmaların sürdürüğü Plastik Tanıtım Grubu ile ilgili İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) üyelerine yönelik bir duyuruda bulundu.

   İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) Genel Sekreter Vekili Ümit Koşkan imzası ile yapılan duyuruda, son günlerde İKMİB yönetimi hedef gösterilerek haksız şekilde ve İKMİB Yönetim Kurulunu itham eden, Plastik Tanıtım Grubu kararının sadece İKMİB Yönetim Kurulu tarafından verildiği ima edilerek Türk Plastik Sanayicileri, Araştırma, Geliştirme ve Eğitim Vakfı (PAGEV) tarafından suçlamalarda bulunulduğu ifade edilmiştir. Duyuruda, gerek yazılı, gerek görsel, gerekse sosyal medya üzerinden yapılan karalama kampanyasının İKMİB’e ve ihracata emek veren tüm Yönetim Kurulu üyelerini derinden üzdüğü bilgisi paylaşılmıştır.

   İKMİB internet sitesi ve sosyal medya hesapları üzerinden şu açıklamalara yer verildi: “Sektörümüzün yakından bildiği gibi İKMİB; K Dusseldorf, Dubai Arabplast, Çin Halk Cumhuriyeti Chinaplas başta olmak üzere plastik sektörünün en büyük fuarlarının milli katılım organizasyonlarını yıllardır yapmakta ve buna ilaveten Ambalaj ve Mutfak sektörlerinde Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi (URGE) projelerini de yürütmektedir. Yine sektöre hizmet kapsamında yurtiçi fuarlarla eşzamanlı olarak yurtdışından satınalma  heyetleri  organizasyonu ve ikili iş görüşmeleri de Birliğimizce gerçekleştirilmektedir.

   Plastik Tanıtım Grubu kurulmasına ilişkin süreç; Plastik Sanayicileri Derneği (PAGDER), Fleksibıl Ambalaj Sanayicileri Derneği (FASD), Sert Plastik Ambalaj Sanayicileri Derneği (SEPA), Plastik Sanayicileri Federasyonu (PLASFED), Kayseri Plastik İşletmeciler Derneği (KAYPİDER), Bursa Plastik ve Ambalaj Sanayicileri Derneği (BURPAS), Kompozit Sanayicileri Derneği (KSD), Ankara Plastik Sanayicileri Derneği (APSD), Çukurova Plastik Sanayicileri Derneği (ÇPSD) gibi sektörü temsil eden değerli sivil toplum kuruluşlarının Birliğimize ilettikleri yazılı başvuru talebi üzerine başlatılmış ve 7 bin 500’ün üzerinde sektörel üyemize de duyuruda bulunulmuştur. İKMİB ve Akdeniz Kimyevi Maddeler ve Mamülleri İhracatçıları Birliği (AKMİB) Genel Kurulları esnasında  yapılan oylama sonucunda alınan olumlu Genel Kurul Kararları sonrası kuruluş işlemlerine başlanmıştır. Müteakip süreçte Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ve Ekonomi Bakanlığı onayları da alınarak kurulan Plastik Tanıtım Grubu, ilgili yönetmelikler kapsamında sektörde faaliyet gösteren temsilcilerden oluşan Yönetim Kurulunu oluşturma ve çalışma planını hazırlamaya henüz başlamış olup oluşturulacak faaliyet planının Ekonomi Bakanlığı tarafından da uygun görülmesini takiben, Türkiye Plastik Sektörünün yurtdışı ve yurtiçi tanıtımının yanı sıra sektör ihracatını 2023 yılı hedeflerine ulaştırmaya yönelik faaliyetlerine başlayacak olmakla birlikte istenen verim alınamaması durumunda, sektörümüzün ve sektörel kuruluş temsilcilerimizin talebi, İKMİB ve AKMİB Genel Kuruluna katılan üyelerin kararı ile bahse konu tanıtım grubunun faaliyetine son verilebilecektir.

   Bilindiği üzere, Sektörel tanıtım gruplarının amaç, görev ve çalışma esasları, Ekonomi Bakanlığımızın İhracat 2010/6 ve İhracat 2015/4 sayılı tebliğleri ile düzenlenmiştir. Buna göre, Sektörel Tanıtım Grupları, Ekonomi Bakanlığı’nca belirlenen ülkemiz ihracat politikaları, stratejileri, hedef pazarlar ve tanıtım faaliyetleri çerçevesinde yurtdışında ve yurtiçinde ihraç ürünlerimizin algısını geliştirmek ve ihracatını artırmak amacıyla, sektörel ve/veya ürün bazında ortak pazar araştırması, markalaşma, AR-GE, tanıtım, pazarlama ve benzeri faaliyet ve çalışmalar yapmakla yükümlüdür.

   Diğer taraftan Türkiye Plastik Sektörü de son 10 yılda, ülkemizin GSMH’daki büyüme hızını ikiye katlayarak işleme kapasitesi ve üretim değerlerini önemli ölçüde artırmış ve Kimya Sektörü toplam ihracatı içerisinde %30 payla birinci sıraya gelmiştir. Sektörün 2023 yılı ihracat hedefi ise sektör temsilcileri tarafından 17 milyar dolar olarak belirlenmiştir. Plastik Sektörünün bu düzeyde bir ihracat gerçekleştirebilmesi için sektörün AR-GE, İnovasyon ve Ur-Ge faaliyetlerinin yanı sıra; yurtdışında daha etkin bir tanıtıma ihtiyaç duyduğu yine sektör temsilcileri tarafından dile getirilmiştir. Bu amaçla bir tanıtım grubu kurulmasına yönelik talepler, İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu’na 2014 yılında sektörün farklı alt ürün gruplarında faaliyet gösteren sektör temsilcileri tarafından yazılı başvuru olarak da iletilmiştir. Sektörden gelen bu başvurulara istinaden önce İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu tarafından, sonra Kimya Sektör Kurulu tarafından uygun görülen Plastik Sektörü Tanıtım Grubu Kurulmasına ilişkin karar, İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği’nin 2014 Yılı Olağan Genel Kurulu tarafından da onaylanmıştır.  Ayrıca Plastik Sektörü Tanıtım Grubu kurulmasına yönelik karar, benzer şekilde Kimya Sektöründe faaliyet gösteren Akdeniz Kimyevi Maddeler Ve Mamulleri İhracatçıları Birliği’nin Yönetim Kurulu ve 2014 Yılı olağan Genel Kurulu toplantısında da onaylanmıştır. İlgili mevzuat kapsamında İhracatçı Birliklerimizin Genel Kurullarında alınan bu kararlar neticesinde, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TIM)’in oluru ve Ekonomi Bakanlığımızın 17.05.2016 tarih ve E.60078 sayılı yazıları ile Plastik Tanıtım Grubu (PTG) kurulması hususu uygun bulunmuştur.

   Tanıtım Grubu’nun öncelikli amacı, sektörel ihracatı hacim ve katma değer bazında arttırmaktır. Plastik Tanıtım Grubu’nun da, plastik hammaddeler, plastik inşaat malzemeleri, plastik ambalaj malzemeleri, plastik mutfak eşyaları ve diğer plastik eşya olarak yapılan gruplar bazında faaliyetlerini yürütmesi öngörülmektedir.

   Öte yandan halihazırda kurulmuş ve faaliyet yürütmekte olan 14 Sektörel Tanıtım grubunun yer aldığı sektörlerin, tanıtım grubu kurulduktan sonraki döneme ilişkin ihracat performansları incelendiğinde, sektör ihracatlarının dünya ihracat artışının çok üstünde artış  kaydettiği de görülmektedir. Bu durum Makine Tanıtım Grubu gibi son kullanıcıya yönelik olmayan olan sektörler için de geçerlidir.

   Ayrıca, Ekonomi Bakanlığı ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından 15 Temmuz darbe girişiminin ardından özellikle yabancı medyada ülkemiz hakkında FETÖ Terör örgütünün öncülüğünde çıkarılan kasıtlı haberlerden dolayı oluşan yanlış algıyı düzeltmek için Türkiye’de 15 Temmuz sonrası hayatın normal olarak devam ettiğini anlatan çalışmalar yapılmakta ve bu konuda yapılan çalışmalara diğer tanıtım grupları ile birlikte Plastik Tanıtım Grubu olarak da maddi ve operasyonel destek verilmesi  kararı alınmıştır.

   Bu bağlamda, Yönetim Kurulu kararı aleyhinde yayınlanan haksız ve itham edici haberlere karşı yasal mercilere başvuru hakkımızı hatırlatarak, sektör ihracatının geliştirilmesine yönelik çalışmaları hedefleyen Plastik Tanıtım Grubu’nun, tanıtım, markalaşma, pazar araştırma ve Ar-Ge’ye yönelik her türlü faaliyetlerine, sektörümüzün değerli sivil toplum örgütleri ile işbirliği içinde çalışarak ve ortak projeler yürüterek tüm sektörel paydaşlarının katkılarının  memnuniyetle karşılanacaktır.”

   ZİYARETÇİ YORUMLARI

   Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

   BİR YORUM YAZ